top of page

Hospitalstraume som barn

Har du som barn været ude for en traumatiserende hospitalsoplevelse, som fortsat spøger og blokerer for dig i dit voksenliv? Fornemmer du indre uro og følelsen af altid at være i alarmberedskab? Kan du have oplevelsen af at have svært ved at sige farvel og frygte at blive ladt alene tilbage? Føler du dig uselvstændig og kan komme i situationer, hvor du har vanskeligt ved at styre dine følelser, som kan gøre dig sårbar?

Føler du dig anderledes og ensom med manglende tillid til, at omverden vil dig det godt? Har du efter hospitalsoplevelsen oplevet koncentrationsbesvær og manglende indlæringsevne i din skolegang, som i dag har givet dig et lavt selvværd og præstationsangst?

 

Gennem samtale med fokus på kroppens sanser og følelser vil vi i trygge og tillidsfulde rammer folde hospitalshistorien ud og bearbejde den. Vi arbejder både i nutiden, hvor vi bl.a. sætter fokus på, hvordan indlæggelsen fortsat påvirker dit liv, din selvopfattelse og dit forhold til andre.  Vi vil også bevæge os tilbage i tiden og fortage indre barn-arbejde i forbindelse med hospitalsindlæggelsen, så du føler dig følelsesmæssigt mødt og forstået. Gennem vores møde og arbejdsproces vil du bevidstgøres, styrke din selvforståelse og dit selvværd samt danne nye erfaringer med trygge og tillidsfulde relationer. Dette kan medvirke til mere indre ro og et hensigtsmæssigt handlemønster.  

bottom of page