top of page

Tilknytning

Har du i din opvækst haft erfaringer med at blive forladt, overladt til dig selv eller oplevet problematiske separationer fra dine nærmeste omsorgspersoner? Har du svært ved at være i tætte relationer med andre og distancere dig, eller kæmper du med at kunne adskille dig og ikke smelte sammen med den anden? Føler du dig ofte ensom og sårbar med indre uro og følelser, som kan være voldsomme og svære at håndtere, eller har du tendens til at lukke helt ned for kroppens signaler? Kan du genkende nogle af ovenstående punkter kunne det tyde på, at du har erfaringer med en opvækst præget af en utryg tilknytning.

I det terapeutiske rum vil vi bl.a. gennem samtale med fokus på kroppens sanser og følelser forsøge at finde frem til, hvordan din utrygge tilknytningsadfærd kan spænde ben for dig i hverdagslivet, hvor det stammer fra og hvilken funktion, det havde. Jeg vil hjælpe dig med at håndtere og regulere de dybereliggende sårbare følelser, som måtte opstå.

 

Derudover vil vi også arbejde med de konfliktfyldte nære relationer, som har været medvirkende til opbygningen af din tilknytning. Gennem dette arbejde vil jeg sørge for trygge, respektfulde og tillidsfulde rammer, så du føler dig forstået og mødt, samtidig med du udvikler nye erfaringer og handlemåder i forhold til at agere ud fra et trygt tilknytningsmønster. 

bottom of page